Betula pubescens f.columnaris PYLVÄSKOIVU

Hieskoivun pilarimainen muoto.
Korkeus 10-15 m.